Wat hebben we te bieden?

Wat hebben we te bieden?

Tot 50% lagere transport kosten!!

Het gebruik van transport op de binnenvaart kan de vervoerskosten verminderen tot 50% in vergelijking met de bestaande scheepsvaartroutes via het noorden van Polen en via transport op de weg.

Transport combinaties

Door fiscale regelgeving kunnen alternatieve vormen van transport aantrekkelijk zijn. Wij nodigen u uit om bekend te raken met de voordelen van onze opties en de besparingen die op deze manier worden bereikt.

Meer Meer

Welkom bij Urad-Logistics

Welkom bij Urad-Logistics
Urad-Logistics is een bedrijf in Polen die zijn unieke ligging in combinatie met de belangrijkste havens van Europa (Amsterdam en Rotterdam) gebruikt met een logistieke basis op Pools grondgebied. De waterroute in Duitsland maakt onze logistieke oplossing een interessant alternatief voor de bestaande vormen van communicatie en transport.    Daarom ondersteunen wij alle initiatieven die de binnenvaart gebruiken om goederen en materialen te vervoeren, die normaal gesproken over een langere zeeroute naar de havens van het noorden van Polen worden getransporteerd of via transport op de weg.
  Deze 750 kilometer lange waterweg is de enige die West-Europese landen verbindt met ons logistieke centrum in Polen. De route volgt rivieren en kanalen van de grote zeehavens van Rotterdam en Amsterdam langs een aantal Duitse steden zoals Osnabrück, Hannover, Magdeburg en Berlijn.
meer