Wat hebben we te bieden?

Wat hebben we te bieden?

Tot 50% lagere transport kosen!

Het gebruik van de binnenvaart kan de vervoerskosten doen dalen tot 50% in vergelijking met de bestaande routes via zee en wegvervoer via havens in het Noorden van Polen. De binnenvaart is ideaal voor het transporteren van grondstoffen, aggregaten, containers of andere omvangrijke goederen.

Dankzij de link naar de belangrijkste Europese havens van Rotterdam en Amsterdam, is de binnenvaart een geweldig alternatief op de langere zeeroute, die bedrijven dwingt in Midden-en Zuid-Polen tot honderden onnodige extra kilometers te reizen over de weg. De Uradzie rivierhaven kan voor een

aanzienlijke vermindering van afstand zorgen en daarmee kostenbesparing als gevolg.

Ons logistieke centrum ligt op slechts een paar kilometer van de snelweg A2 en een relatief korte afstand van de S3. Door de nabijheid van de grens en Frankfurt an der Oder kunt u ook gebruik maken van het Duitse wegennet.

Onze gunstige geografische ligging stelt ons in staat om de transportkosten te verminderen tot 50%.Gecombineerd vervoer

Gecombineerd vervoer is een goede manier voor uw bedrijf om kosten te besparen. Op basis van de wetgeving voor het wegvervoer van 6 september 2001, genaamd ‘gecombineerd vervoer’. Gecombineerd vervoer is van toepassing op vervoer waarbij de vrachtwagen, de aanhangwagen, de oplegger met of zonder strekeenheid, de wissellaadbak of de container van 20 voet of meer betreft, die gebruik maakt van binnenvaart over een afstand langer dan 100 kilometer buiten het eerste of laatste stuk van de reis. Bovendien moet de weg afdeling van het eerste of het laatste gedeelte tussen het punt waar de goederen uiteindelijk worden geladen en gelost en de haven niet een rechte lijn afstand van 150 kilometer zijn. De weg transportkosten worden vergoed onder de wet van 12 januari 1991 betreffende de lokale belastingen en toeslagen.