Odcinek 750 km to jedyna taka droga wodna łącząca kraje europy zachodniej z centrum logistycznym w Polsce. Szlak rzek i kanałów układa się w prawie prosty odcinek na drodze, którego znajduje się największy port morski Rotterdam, Amsterdam i szereg miast niemieckich Osnabrück, Hannover, Magdeburg, Berlin.

Cały szlak to w liczbach bezwzględnych ok. 750 km licząc wszelkie meandry i ukierunkowanie kanałów nie bezpośrednio prowadzących w stronę Uradu.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną mapą obrazującą całą trasę.

 


Pokaż Urad-Logistic na większej mapie